HP LaserJet 2200 Printer series - ÁóöÜëåéá LED

background image

Ασφάλεια LED

Ασφάλεια LED

Η θύρα υπερύθρων στον µπροστινό πίνακα του εκτυπωτή έχει
ταξινοµηθεί ως συσκευή Κλάσης 1 LED (φωτοεκποµπός λυχνία),
σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο IEC 60825-1 (EN 60825-1).
Αυτή η συσκευή δεν θεωρείται επιβλαβής, ωστόσο συνιστάται
να λαµβάνονται οι ακόλουθες προφυλάξεις.

!

Αν ο εκτυπωτής χρειαστεί συντήρηση, απευθυνθείτε σε
εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις της HP.

!

Μην επιχειρήσετε να κάνετε µόνοι σας ρυθµίσεις
στον εκτυπωτή.

!

Αποφύγετε την απευθείας έκθεση των µατιών στην ακτίνα της
υπέρυθρης λυχνίας LED.

!

Έχετε υπόψη σας ότι η ακτίνα είναι αόρατο φως και δεν
µπορείτε να τη δείτε.

!

Μην επιχειρήσετε να δείτε την ακτίνα της υπέρυθρης λυχνίας
LED µε οποιοδήποτε τύπο οπτικής συσκευής.