Βοήθεια HP LaserJet 2200 Printer series

background image

6-1/2” x 9" FRONT COVER

6-1/2" x 9" BACK COVER

copyright © 2001
Hewlett-Packard Company

www.hp.com/support/lj2200

ᡒᡘᡘᡔᡚᡖᡗ䵢

hp

LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx

3/8” x 9" SPINE

C7058-90919

*C7058-90919*

*C7058-90919*

hp LaserJet 2200

ᡒᡐᡣᡒᡖᡞ䵨ᡑᡖᡜ

ᡣᡞ䵦ᡟᡔ⍿

background image
background image

Eκτυπωτές hp LaserJet
σειράς 2200

Εγχειρίδιο Χρήσης

Εγχειρίδιο Χρήσης

Εγχειρίδιο Χρήσης

Εγχειρίδιο Χρήσης

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 U.S.A.

Πνευµατικά ∆ικαιώµατα

Πνευµατικά ∆ικαιώµατα

Πνευµατικά ∆ικαιώµατα

Πνευµατικά ∆ικαιώµατα
και Παροχή Άδειας

και Παροχή Άδειας

και Παροχή Άδειας

και Παροχή Άδειας

Copyright Hewlett-Packard
Company 2001

Με την επιφύλαξη παντός
δικαιώµατος. Απαγορεύεται η
αναπαραγωγή, η προσαρµογή
ή η µετάφραση του παρόντος
εντύπου χωρίς προηγούµενη
γραπτή άδεια από την εταιρία
Hewlett-Packard Company,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
από τη νοµοθεσία περί
Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων ή
από το παρόν έντυπο.

Στο χρήστη του εκτυπωτή
Hewlett-Packard και
αναγνώστη του παρόντος
εγχειριδίου χρήσης παρέχεται η
άδεια να: α) εκτυπώνει
αντίγραφα σε χαρτί του
παρόντος εγχειριδίου χρήσης
για ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ,
ΕΝ∆ΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ή
ΕΤΑΙΡΙΚΗ χρήση µε τον
περιορισµό να µην πωλεί,
µεταπωλεί ή διανέµει µε
οποιονδήποτε άλλον τρόπο τα
αντίγραφα σε χαρτί και
β) τοποθετεί ένα ηλεκτρονικό
αντίγραφο του παρόντος
εγχειριδίου χρήσης σε ένα
server δικτύου, µε την
προϋπόθεση η πρόσβαση στο
ηλεκτρονικό αντίγραφο να
περιορίζεται σε ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
και ΕΝ∆ΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
χρήση από τους χρήστες του
εκτυπωτή Hewlett-Packard
τον οποίο αφορά το παρόν
εγχειρίδιο χρήσης.

Πρώτη έκδοση: Απρίλιος 2001

Εγγύηση

Εγγύηση

Εγγύηση

Εγγύηση

Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν έντυπο
υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς
προειδοποίηση.

Η Hewlett-Packard δεν παρέχει
καµία εγγύηση όσον αφορά
τις εν λόγω πληροφορίες.
Η HEWLETT-PACKARD
ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΣΚΟΠΟ.

Η Hewlett-Packard δεν θα
υπέχει ευθύνη για καµία άµεση,
έµµεση, τυχαία, παρεπόµενη ή
άλλη ζηµία που σχετίζεται µε
την παροχή ή τη χρήση αυτών
των πληροφοριών.

Κυριότητα

Κυριότητα

Κυριότητα

Κυριότητα
εµπορικών σηµάτων

εµπορικών σηµάτων

εµπορικών σηµάτων

εµπορικών σηµάτων

Οι ονοµασίες Adobe

®

,

Acrobat

®

, PostScript

®

και

Adobe Photoshop

®

είναι

εµπορικά σήµατα της
Adobe Systems Incorporated
τα οποία µπορεί να έχουν
κατατεθεί σε διάφορες χώρες.

Οι ονοµασίες Arial

®

, Monotype

®

και Times New Roman

®

είναι

εµπορικά σήµατα της
Monotype Corporation τα οποία
έχουν κατατεθεί στις ΗΠΑ.

Η ονοµασία CompuServe

είναι εµπορικό σήµα της
CompuServe, Inc. το οποίο έχει
κατατεθεί στις ΗΠΑ.

Οι ονοµασίες NimbusSanLGR

,

Palatino

, Times

και

Times Roman

είναι εµπορικά

σήµατα της Linotype AG και/ή
των θυγατρικών της στις ΗΠΑ
και σε άλλες χώρες.

Οι ονοµασίες Microsoft

®

,

MS Windows, Windows

®

,

Windows NT

®

και MS-DOS

®

είναι εµπορικά σήµατα της
Microsoft Corporation τα οποία
έχουν κατατεθεί στις ΗΠΑ.

Η ονοµασία LaserWriter

®

είναι

εµπορικό σήµα κατατεθέν της
Apple Computer, Inc.

Η ονοµασία TrueType

είναι εµπορικό σήµα της
Apple Computer, Inc. το οποίο
έχει κατατεθεί στις ΗΠΑ.

Η ονοµασία E

NERGY

S

TAR

®

είναι σήµα κατατεθέν της
υπηρεσίας EPA των ΗΠΑ.

Η ονοµασία Netscape είναι
εµπορικό σήµα της Netscape
Communications Corporation το
οποίο έχει κατατεθεί στις ΗΠΑ.

Η ονοµασία Unix

®

είναι

εµπορικό σήµα κατατεθέν
της The Open Group.

background image

GR

iii

iii

iii

iii

Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της HP

Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της HP

Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της HP

Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της HP

(Συντήρηση και Υποστήριξη)

(Συντήρηση και Υποστήριξη)

(Συντήρηση και Υποστήριξη)

(Συντήρηση και Υποστήριξη)