HP LaserJet 2200 Printer series - Installeren op computer met Windows

background image

Installeren op computer met Windows

Er zijn verschillende installatiemethoden voor Windows-computers. Welke
methode wordt gebruikt, hangt af van het type kabel dat u hebt aangesloten.

z

Zie het volgende gedeelte als u een parallelle kabel hebt aangesloten.

z

Ga naar pagina 15 als u een USB-kabel hebt aangesloten.

z

Ga naar pagina 18 als u een netwerkkabel hebt aangesloten.

Als u een parallelle kabel hebt aangesloten

Opmerking

Bij de volgende installatie-instructies is ervan uitgegaan dat de computer UIT stond
tijdens het uitvoeren van "Stap 5: Printerkabel aansluiten" en "Stap 6: Netsnoer
aansluiten". Als de computer tijdens het uitvoeren van deze stappen AAN stond en niet
opnieuw is gestart, kunt u de software nog wel installeren, maar wijken de stappen licht
af van wat hieronder wordt uitgelegd. Voer voor de installatie de instructies voor
Windows NT 4.0 op pagina 14 uit.

1

Schakel de computer in en sluit alle programma's af die automatisch worden
gestart.

2

Volg de stappen die gelden voor de Windows-versie op uw computer:

Windows
3.1x (alleen
driver)

a

Selecteer Hoofdgroep, Configuratiescherm, Printers.

b

Klik in het venster Printers op Toevoegen. Er wordt een menu geopend.
Selecteer in dit menu Niet afgebeelde of bijgewerkte printer instellen en klik
vervolgens op Installeren.

c

Plaats de HP LaserJet 2200 cd in het cd-rom-station.

d

Klik op Bladeren. Blader naar "D:\Nederlands\Drivers\Win3x" (waarbij D de
stationsletter van het cd-rom-station is). Selecteer "oemsetup.inf" en klik
op OK.

e

Selecteer de HP LaserJet 2200 serie driver. Klik op OK.

f

Sluit alle vensters en start de computer opnieuw.

g

U controleert of de installatie met succes is uitgevoerd door een programma
naar keuze te openen en hierin een eenvoudig document te openen of een
nieuw documentje te maken.

h

Controleer of de juiste printernaam wordt weergegeven en druk het
document af.

i

De installatie is voltooid als het document goed wordt afgedrukt. Ga verder
met Stap 8 op pagina 20. (Zie "Problemen" op pagina 21 als het document
niet goed of helemaal niet wordt afgedrukt.)

background image

14

NLWW

Windows 95

a

Op het beeldscherm moet het venster "Wizard Apparaatstuurprogramma
bijwerken" verschijnen.

b

Plaats de HP LaserJet 2200 cd in het cd-rom-station.

c

Afhankelijk van de versie van Windows 95:

Klik op Volgende> (indien beschikbaar) en ga dan naar stap 3 verderop
in de tekst.

- of -

Klik op OK en ga verder met stap d verderop in de tekst.

d

Typ op de regel die verschijnt

D:\9xME_LPT

(waarbij

D

de stationsletter is

van het cd-rom-station) en klik op OK.

Windows 98

a

Op het beeldscherm moet het venster "Wizard Nieuwe hardware"
verschijnen. Klik op Volgende>.

b

Selecteer "Zoek naar het beste stuurprogramma (aanbevolen)" en klik op
Volgende>.

c

Klik op de vakjes zodat "Een locatie specificeren:" is geselecteerd (de opties
"Diskettestations" en "Cd-rom-station" mogen NIET zijn geselecteerd).

d

Plaats de HP LaserJet 2200 cd in het cd-rom-station.

e

Typ bij "Een locatie specificeren:"

D:\9xME_LPT

(waarbij

D

de stationsletter

voor het cd-rom-station is). Klik op Volgende>.

Windows
2000 en
Windows XP

a

Op het beeldscherm moet het venster "Wizard Nieuwe hardware gevonden"
verschijnen. Klik op Volgende>.

b

Selecteer "Zoeken naar een geschikt stuurprogramma voor dit apparaat
(Aanbevolen)" en klik op Volgende>.

c

Klik bij "Andere zoeklocaties" de gewenste locaties aan. "Een locatie
specificeren" moet zijn geselecteerd (de opties "Diskettestations" en
"Cd-rom-stations" mogen NIET zijn geselecteerd). Klik op Volgende>.

d

Plaats de HP LaserJet 2200 cd in het cd-rom-station.

e

Typ bij "Bestanden van fabrikant kopiëren van:"

D:\2000_XP

(waarbij

D

de

stationsletter is van het cd-rom-station) en klik op OK.

f

Als het goed is, meldt de wizard dat de driver is gevonden. Klik op
Volgende>.

Windows
Millennium

a

Op het beeldscherm moet het venster "Wizard Nieuwe hardware"
verschijnen.

b

Selecteer "De locatie van het stuurprogramma opgeven (geavanceerd)" en
klik op Volgende>.

c

Selecteer "Zoek naar het beste stuurprogramma (aanbevolen)" en selecteer
"Een locatie specificeren" ("Verwisselbare media" mag NIET zijn
geselecteerd).

d

Plaats de HP LaserJet 2200 cd in het cd-rom-station.

e

Typ bij "Een locatie specificeren:"

D:\9xME_LPT

(waarbij

D

de stationsletter

voor het cd-rom-station is). Klik op Volgende>.

Windows
NT 4.0

U moet over beheerdersbevoegdheden (bij starten en opnieuw starten) beschikken als
u de software wilt installeren op Windows NT 4.0.

a

Plaats de HP LaserJet 2200 cd in het cd-rom-station.

b

Er verschijnt een welkomstscherm met instructies die u moet volgen. Doe het
volgende als het welkomstscherm niet verschijnt: klik achtereenvolgens op
Start en op Uitvoeren, typ

D:\SETUP

(waarbij

D

de stationsletter van het

cd-rom-station is) en klik op OK.

c

Klik op de knop naast Install printer (Printer installeren).

background image

NLWW

Stap 7: Printersoftware installeren 15

Nederlands

3

Voer de instructies op het beeldscherm uit en installeer de software.

Opmerking

Voordat de installatie is voltooid moet u de optie "Testpagina afdrukken" hebben
geselecteerd (wanneer hierom wordt gevraagd).

Als u Windows 2000 gebruikt en het venster "Wizard Nieuwe hardware gevonden"
verschijnt nogmaals, klik dan op Annuleren.

4

Klik op Voltooien.

5

Klik op Ja bij de vraag of de computer opnieuw moet worden gestart.
De testpagina moet worden afgedrukt nadat de computer opnieuw is gestart.
Als u niet wordt gevraagd de computer opnieuw te starten, dan moet de
testpagina onmiddellijk worden afgedrukt. (Gebruikers van Windows NT 4.0
hoeven de computer niet opnieuw te starten.)

6

De installatie is voltooid als de testpagina goed wordt afgedrukt. Ga verder
met "Stap 8: Belangrijke gegevens noteren en bewaren" op pagina 20.
(Zie "Problemen" op pagina 21 als de testpagina niet goed of helemaal
niet wordt afgedrukt.)

Als u een USB-kabel hebt aangesloten

Opmerking

Windows 3.1x, 95, en NT 4.0 ondersteunen geen USB-kabelaansluitingen.
De volgende instructies zijn alleen van toepassing op computers met als
besturingssysteem Windows 98, 2000 of Millenium. Zie "Installeren op een
Macintosh-computer" op pagina 17 als u een USB-kabel wilt aansluiten op
een Macintosh.

1

Schakel de computer in als dit nog niet was gebeurd. Sluit eventuele automatisch
geopende programma's af.

2

Volg de stappen die gelden voor de Windows-versie op uw computer:

Windows 98

a

Op het beeldscherm moet het venster "Wizard Nieuwe hardware"
verschijnen. Klik op Volgende>.

b

Selecteer "Zoek naar het beste stuurprogramma (aanbevolen)" en klik op
Volgende>.

c

Klik op de betreffende vakjes zodat "Een locatie specificeren:" is
geselecteerd (de opties "Diskettestations" en "Cd-rom-station" mogen NIET
zijn geselecteerd).

d

Plaats de HP LaserJet 2200 cd in het cd-rom-station.

e

Typ bij "Een locatie opgeven:"

D:\98ME_USB

(waarbij

D

de stationsletter

voor het cd-rom-station is). Klik op Volgende>.

background image

16

NLWW

3

Voer de instructies op het beeldscherm uit en installeer de software.

Opmerking

Voordat de installatie is voltooid moet u de optie "Testpagina afdrukken" hebben
geselecteerd (wanneer hierom wordt gevraagd).

Als u Windows 2000 gebruikt en het venster "Wizard Nieuwe hardware gevonden"
verschijnt nogmaals, klik dan op Annuleren.

4

Klik op Voltooien.

5

Klik op Ja bij de vraag of de computer opnieuw moet worden gestart. De
testpagina moet worden afgedrukt nadat de computer opnieuw is gestart.
Als u niet wordt gevraagd de computer opnieuw te starten, dan moet de
testpagina onmiddellijk worden afgedrukt.

6

De installatie is voltooid als de testpagina goed wordt afgedrukt. Ga verder
met "Stap 8: Belangrijke gegevens noteren en bewaren" op pagina 20.
(Zie "Problemen" op pagina 21 als de testpagina niet goed of helemaal
niet wordt afgedrukt.)

Windows
2000 en
Windows XP

a

Op het beeldscherm moet het venster "Wizard Nieuwe hardware
gevonden" verschijnen. Klik op Volgende>.

b

Selecteer "Zoeken naar een geschikt stuurprogramma voor dit apparaat
(Aanbevolen)" en klik op Volgende>.

c

Klik bij "Andere zoeklocaties" de gewenste locaties aan. "Een locatie
specificeren" moeten zijn geselecteerd (de opties "Diskettestations" en
Cd-rom-stations" mogen NIET zijn geselecteerd). Klik op Volgende>.

d

Plaats de HP LaserJet 2200 cd in het cd-rom-station.

e

Typ bij "Bestanden van fabrikant kopiëren van:"

D:\2000_XP

(waarbij

D

de

stationsletter is van het cd-rom-station) en klik op OK.

f

Als het goed is, meldt de wizard dat de driver is gevonden. Klik op
Volgende>.

Windows
Millennium

a

Op het beeldscherm moet het venster "Wizard Nieuwe hardware"
verschijnen.

b

Selecteer "De locatie van het stuurprogramma opgeven (geavanceerd)"
en klik op Volgende>.

c

Selecteer "Zoek naar het beste stuurprogramma (aanbevolen)" en
selecteer "Een locatie specificeren" ("Verwisselbare media" mag NIET
zijn geselecteerd).

d

Plaats de HP LaserJet 2200 cd in het cd-rom-station.

e

Typ bij "Een locatie specificeren:"

D:\98ME_USB

(waarbij

D

de

stationsletter voor het cd-rom-station is). Klik op Volgende>.

background image

NLWW

Stap 7: Printersoftware installeren 17

Nederlands