HP LaserJet 2200 Printer series - Stap 3: Toner-cassette installeren

background image

Stap 3: Toner-cassette installeren

1

Open de bovenklep van de printer.

2

Haal de toner-cassette uit de verpakking.
Draai de cassette om de lengteas en
schud er vervolgens een aantal keer
zachtjes mee heen en weer zodat de
toner in de cassette gelijkmatig wordt
verdeeld.

VOORZICHTIG

Stel de cassette niet langer dan enkele
minuten bloot aan licht. U voorkomt zo
beschadiging van de cassette.

3

Aan het uiteinde van de cassette ziet u
het lipje van de afsluitingsstrook. Buig het
lipje voorzichtig enkele malen heen en
weer zodat het losraakt van de cassette.
Trek de hele strook aan het lipje recht uit
de cassette. Raak de zwarte toner op de
strook niet aan.

Opmerking

Krijgt u toch toner op uw handen of kleding,
veeg de toner dan af met een droge doek.
Was kleding in koud water. (Door warm water
zet de toner zich vast in de stof.)

4

Raadpleeg de afbeelding en plaats de
cassette op de getoonde wijze in de
printer. Schuif de cassette zo ver mogelijk
in de printer en sluit de bovenklep.

Opmerking

Hewlett-Packard Company raadt het gebruik
van nieuwe, hervulde of gerecyclede
toner-cassettes van andere fabrikanten af.
Omdat dit geen HP-producten zijn, heeft
HP ook geen invloed op hun ontwerp en
kwaliteit.

4

3

2

1

background image

NLWW

Stap 4: Media in de laden plaatsen 7

Nederlands