HP LaserJet 2200 Printer series - Udskrivning på medier i specialformat ellerkarton

background image

Udskrivning på medier i specialformat
eller karton

Postkort, 3" x 5" kort (kartotekskort) og andre medier i specialformat
kan udskrives fra Bakke 1. Det mindste medieformat er 76 x 127 mm,
og det største medieformat er 216 x 356 mm).

Bemærk!

Der kan opstå papirstop, når du anvender et medie med en længde
på mindre end 178 mm. Dette kan skyldes papir, der er blevet påvirket
af miljømæssige forhold. Du opnår den bedste ydeevne, når du
opbevarer og håndterer papiret korrekt (se Udskrivnings- og
papiropbevaringsmiljø). Det kan også hjælpe at anvende medier
fra en anden producent.

Retningslinjer for medier i specialformat og karton:

!

Indfør altid den korte kant først i Bakke 1. Hvis du vil udskrive
liggende, skal du foretage dette valg i softwaren. Hvis du indfører
papiret med den lange kant først, kan det forårsage papirstop.

!

Anvend den bageste udskriftsbakke til at reducere krølning.

!

Udskriv ikke på medier, der er mindre end 76 mm brede eller
127 mm lange.

!

Indstil margener til mindst 6,4 mm i softwareprogrammet fra
mediets kanter.

Se Mediespecifikationer for at få yderligere oplysninger.

background image

48 Kapitel 2 Udskrivningsopgaver

DN