HP LaserJet 2200 Printer series - Oversigt

background image

Oversigt

Dette kapitel beskriver udskrivningsindstillingerne og almindelige
udskrivningsopgaver:

!

Køb af papir og andre medier

!

Indstillinger for medieinput

!

Ilægning af medier i Bakke 1

!

Ilægning af medier i Bakke 2 eller Bakke 3 (250-arks
ekstraudstyr)

!

Ilægning af medie i Bakke 3 (500-arks ekstraudstyr)

!

Indstillinger for medieoutput

!

Udskrivningsopgaver

!

Annullering af et udskriftsjob

!

Softwarefunktioner

background image

34 Kapitel 2 Udskrivningsopgaver

DN