HP LaserJet 2200 Printer series - Ilægning af medier i Bakke 1

background image

Ilægning af medier i Bakke 1

Bakke 1 (flere formål) kan tage op til
100 ark papir eller op til 10 konvolutter.

1

Åbn Bakke 1 ved at trække
fordækslet ned.

2

Træk plastikbakken ud. Hvis det
medie, der skal lægges i, er
længere end 229 mm, skal du også
vippe bakkeforlængeren ud.

3

Tilpas papirbreddestyrene, så de
er en smule bredere end mediet.

4

Anbring mediet i bakken (kort kant
indad, udskriftssiden opad).
Mediet skal ligge midt imellem
papirbreddestyrene og under
tapperne på styrene.

5

Skub papirbreddestyrene indad,
indtil de rører mediestakken let på
begge sider, uden at bøje den. Sørg
for, at mediet passer ind under
tapperne på papirbreddestyrene.

Bemærk!

Læg ikke yderligere medier i Bakke 1,
mens printeren udskriver. Dette kan
forårsage papirstop. Luk ikke fordækslet,
mens printeren udskriver.

Se Udskrivning på brevpapir eller
fortrykte formularer vedrørende
fortrykt materiale.

Se Udskrivning på konvolutter eller
Udskrivning på etiketter vedrørende
konvolutter eller etiketter.

1

2

3

4

5

background image

DN

Kapitel 2 Udskrivningsopgaver 39