HP LaserJet 2200 Printer series - Annullering af et udskriftsjob

background image

Annullering af et udskriftsjob

Et udskriftsjob kan stoppes fra et softwareprogram, en printerkø eller
med knappen

J

OB

C

ANCEL

.

!

Hvis printeren ikke er begyndt at udskrive, kan du først forsøge
at annullere jobbet i det softwareprogram, der har sendt
udskriftsjobbet.

!

Hvis udskriftsjobbet venter i en udskriftskø eller udskriftsspooler,
som f.eks. gruppen Printere i Windows 95 eller Skrivestyring i
Mac, skal du slette jobbet dér.

!

Hvis jobbet allerede udskrives, skal du trykke på knappen

J

OB

C

ANCEL

på printeren. Printeren afslutter udskrivningen af

eventuelle sider, der allerede er i printeren, og sletter resten
af udskriftsjobbet.

Hvis statusindikatorerne på kontrolpanelet fortsat blinker, når et job er
annulleret, sender computeren stadig jobbet til printeren. Slet enten
jobbet fra udskriftskøen, eller vent, indtil computeren er færdig med at
sende data (printeren vender tilbage til tilstanden Klar med Klar-
indikatoren aktiveret).

Tip til annullering af job

Når du trykker på

J

OB

C

ANCEL

, annulleres kun det aktuelle job i

printeren. Hvis der er mere end ét udskriftsjob i printerhukommelsen,
skal du trykke på

J

OB

C

ANCEL

én gang for hvert job.

background image

54 Kapitel 2 Udskrivningsopgaver

DN