HP LaserJet 2200 Printer series - Serviceoplysningsskema

background image

Serviceoplysningsskema

HVEM RETURNERER UDSTYRET?

Dato:

Kontaktperson:

Telefon: ( )

Alternativ kontaktperson:

Telefon: ( )

Returadresse:

Særlige leveringsinstrukser:

HVAD RETURNERES?

Modelnavn:

Modelnummer:

Serienummer:

Vedlæg venligst relevante udskrifter, når du returnerer udstyret. Medsend IKKE ekstraudstyr (f.eks. håndbøger,
rensemidler osv.), der ikke er nødvendigt for at udføre reparationen.

HVAD SKAL DER GØRES? (Vedlæg eventuelt et særskilt ark.)

1. Beskriv fejlen. (Hvad var fejlen? Hvad gjorde du, da den opstod? Hvilken software brugte

du? Kan fejlen genskabes?)

2. Hvis der er tale om en periodisk fejl, hvor lang tid går der da, mellem at den opstår?

3. Er enheden tilsluttet noget af følgende? (Oplys producent og modelnummer).

Pc:

Modem:

Netværk:

4. Yderligere kommentarer:

HVORDAN ØNSKER DU AT BETALE FOR REPARATIONEN?

#

Under garanti

Købt/modtaget den: ____________________________

(Vedlæg kvittering eller følgeseddel med den oprindelige dato for modtagelsen).

#

Vedligeholdelseskontraktnummer: ______________________

#

Bestillingsnr: ___________________________

Med undtagelse af service under kontrakt eller garanti skal der medfølge et
bestillingsnummer og/eller en bemyndiget underskrift med enhver bestilling af
service.
Hvis standardpriser for reparationen ikke gør sig gældende, skal bestillingen omfatte
et minimumsbeløb. Standardpriser for reparationer kan oplyses ved at kontakte et autoriseret
HP-reparationscenter.

Bemyndiget underskrift:
______________________________

Telefon: ________________

Faktureringsadresse:

Særlige
faktureringsinstrukser:

background image

DN

Kapitel 5 Service og support 115