HP LaserJet 2200 Printer series - Grundlæggende kontrolpanelmeddelelser

background image

Grundlæggende kontrolpanelmeddelelser

Følgende kontrolpanelmeddelelser indikerer forskellige forhold for
printeren før eller under udskrivning. (Du kan også anvende simulator
til kontrolpanel for at lære at forstå printermeddelelser).

Opstart

Start- (grøn), Klar- (grøn) og Eftersyn- (rød) indikatorerne skifter efter
hinanden.

Knapperne har ingen virkning, før printeren er klar.

Klar

Klar-indikatoren (grøn) lyser, og printeren er klar til at udskrive.

Ingen handling er påkrævet.

Hvis du trykker på

G

O

, udskrives en demoside.

Tændt

Slukket

Blinker

background image

DN

Kapitel 4 Problemløsning 95

Behandler

Printeren modtager eller behandler data, når Klar-indikatoren (grøn)
blinker.

Hvis du trykker på

J

OB

C

ANCEL

, annulleres det aktuelle job. En eller to

sider kan udskrives, efterhånden som printeren kører udskriftsjobbet
igennem. Printeren vender tilbage til tilstanden Klar (Klar-indikatoren
lyser), når jobbet er blevet annulleret.