HP LaserJet 2200 Printer series - Indvendig rengøringsprocecure

background image

Indvendig rengøringsprocecure

Med tiden begynder tonerpartikler og
papir at hobe sig op i printeren. Dette
kan give problemer med kvaliteten
under udskrivning. Rengøring af
printeren eliminerer eller formindsker
disse problemer.

ADVARSEL!

Før du rengør printeren, skal du slukke
den og trække strømkablet ud.

1

Åbn topdækslet.

2

Fjern tonerpatronen.

FORSIGTIG!

Udsæt ikke tonerpatronen for lys mere
end nogle få minutter for at forhindre,
at den bliver beskadiget.

3

Tør eventuel snavs væk fra
papirgangen og hulrummet til
tonerpatronen med en tør, fnugfri
klud.

4

Sæt tonerpatronen på plads igen,
og luk topdækslet. Sæt strømkablet
i igen, og tænd for printeren.

2

3

1

4

background image

70 Kapitel 3 Printertip og vedligeholdelse

DN

background image

DN