HP LaserJet 2200 Printer series - Kontrol af hukommelsesinstallationen

background image

Kontrol af hukommelsesinstallationen

Sådan kontrolleres det, at DIMM'er er installeret korrekt:

1.

Tænd printeren. Kontroller, at Klar-indikatoren på printerens
kontrolpanel er aktiveret, når printeren er kommet igennem
opstartsproceduren. Hvis der vises en fejlmeddelelse, er et
DIMM muligvis ikke installeret korrekt. Se Fejlfinding af
kontrolpanelmeddelelser.

2.

Udskriv en selvtest/konfigurationsside ved at trykke på

G

O

og

J

OB

C

ANCEL

samtidig.

3.

Kontroller afsnittet om installerede printersprog og -udstyr på
selvtesten/konfigurationssiden, og sammenlign det med
selvtesten/konfigurationssiden, der blev udskrevet før DIMM-
installationen.

Hvis mængden af anerkendt hukommelse ikke er steget:

!

DIMM'et er muligvis ikke installeret korrekt (gentag
installationsproceduren).

!

Prøv et andet DIMM-stik.

!

DIMM'et kan være ødelagt (prøv et nyt DIMM).

background image

152 Appendiks C Printerhukommelse og udvidelse

DN