HP LaserJet 2200 Printer series - Konvolutter

background image

Konvolutter

Konvolutkonstruktionen er meget vigtig. Konvoluttens foldelinjer kan
variere betydeligt, ikke kun fra leverandør til leverandør, men også
inden for et enkelt parti fra samme leverandør. Udskriftskvaliteten på
konvolutter hænger nøje sammen med konvolutternes kvalitet. Tag
hensyn til følgende komponenter, når du vælger konvolutter:

!

Vægt: Vægten af konvolutpapiret må ikke overstige 105 g/m

2

,

da der ellers kan opstå papirstop.

!

Konstruktion:Inden udskrivningen skal konvolutterne ligge fladt
med en krumning, der er mindre end 6 mm, og de må ikke
indeholde luft.

!

Tilstand: Konvolutterne bør ikke være krøllede, hakkede eller på
anden måde beskadiget.

!

Temperatur: Du bør anvende konvolutter, der kan fungere
sammen med printerens varme og tryk.

!

Format: Du bør kun anvende konvolutter med følgende format.

Bemærk!

Anvend kun Bakke 1 til at udskrive konvolutter.

Der kan opstå papirstop, når du anvender et medie med en længde
på mindre end 178 mm. Det kan være papir, der er blevet påvirket af
miljømæssige forhold. Du opnår den bedste ydeevne, når du opbevarer
og håndterer papiret korrekt (se Udskrivnings- og
papiropbevaringsmiljø).

Vælg Optimize for i printerdriveren: og vælg konvolutter i rullemenuen
(se Optimering til medietyper). I ikke-Windows-systemer findes denne
funktion også i HP Web JetAdmin.

Minimum

Maksimum

Bakke 1

76 x 127 mm

216 x 356 mm
(8.5 by 14 in.)

background image

142 Appendiks B Mediespecifikationer

DN