HP LaserJet 2200 Printer series - Indeks

background image

Indeks 163

Indeks

Numerics

3x5 kort

udskrive 47

A

adgang til printerdriveren 54
akustisk emission 126
annullere et udskriftsjob 53

B

baggrundsskygge på siden 89
Bakke 1

åbne 38
ilægge 38
kapacitet 38
medieformater og -
typer 35, 136

Bakke 2

medieformater 36, 37, 136

Bakke 3 (250-arks bakke)

medieformater 136

Bakke 3 (500-arks bakke)

medieformater 137

bakke, ekstra

medieformater 136

bakkelås 61
billedfejl

baggrundsskygge 89
bølgede tegn 90
gentagne fejl (lodrette) 90
lodrette linjer på side 89
udfald 88
udtværet toner på side 89
ukorrekt formede tegn 90

bølgede tegn 90
brevpapir

udskrive på 51

C

cd 6

D

demoside 79
DIMM

bestille 29
installere udvidelse 149
kontrollere installeret

hukommelse 151
opgradere 148

drivere

OEM-opsætning, se filen
Vigtigt på installations-cd'en.
opsætning 14

drivere, printer-

hjælp til software 13
skifte sprog 13
vælge 13

duplex 48
duplexenhed 48
duplexudskrive

automatisk 48
manuelt 48
udskrive 2-sidet. 48

duplexudskrive automatisk 48
duplexudskrive manuelt 48

E

EconoMode 57
eksempler på defekte billeder 87
ekstra drivere, anskaffe 6
ekstraudstyr 29

bestille 29– 31

ekstraudstyr til papirhåndtering

bestille 30

emballering af printeren 113
energibesparelser 4
Energispar 128
Energy Star 128
escape-sekvenser 156
etiket

retning 45

etiketter

specifikationer 144

F

fejlfinding

fejlmeddelelser 94
generelle
udskrivningsproblemer 74
kontrolpanelindikatorer 94
PS-problemer 111
simulator til kontrolpanel 14
udskrivningsproblemer i
Macintosh 106
Windows-problemer 104

fejlmeddelelser 94
fonte, vælge PCL- 157
fontliste 79
forbrugsvarer

bestille 29– 31

fordele tilbageværende toner 65

G

garanti

printer 116
tonerpatron 118

grafik, vektor- 153
grundlæggende oplysninger,
printer 1– 28

H

hjælp

online 13
printerdriver 13
software 13

hjælpeskærmbilleder 13
Hjælp-knap, i printerdriver 13
HP JetSend

installere 15

HP Kundeservice iii
HP LaserJet Hjælpeprogram 60

sådan får du adgang 60
til Macintosh 17

HP LaserJet-
enhedskonfiguration 14

funktioner 60
sådan får du adgang 60

HP Printer Job Language 154
HP Web JetAdmin 21
HP-GL/2-kommandoer 153
HP-salgs- og servicekontorer
over hele verden 119
hukommelse

bestille 29
installere 149, 151
kontrollere installation 151
opgradere printerens 148
udvide 149, 151

hukommelsesfunktioner 4

background image

164 Indeks

DN

I

indbygget duplexenhed 48
indikatorplaceringer 25
indstillinger for medieinput 35
indvendig
rengøringsprocedure 69
infrarød port

udskrive med 27

installere

JetSend 15

installere printerhukommelse

149, 151

interfaceporte 28

J

JetSend

installere 15

K

karton 47
kartotekskort

udskrive på 47

knappen Go 25
knappen Job Cancel 25
knapper 25
købe papir 34
kommandoer, printer- 153– 161

escape-sekvenser 156
syntaks 155– 156
vælge PCL-fonte 157

konfigurationsside 79
kontrollere
hukommelsesinstallationen 151
kontrolliste til fejlfinding 72
kontrolliste til problemløsning 72
kontrolpanel 25

fejlfinding 94
fejlmeddelelser 95
grundlæggende
meddelelser 94
indikatormønstre 94
knapper 25
låse 17
simulator 14
statusmeddelelser 94

konvolutter

retning 43
specifikationer 141
udskrive på 43

Kundeservice iii
kundesupport iii
kvalitet, printer-

tonerpatron 65

kvalitet, udskrifts-

retningslinjer for 138

L

låse kontrolpanel 17
Laser Writer-driver 17
LaserJet Hjælpeprogram 17
lodrette linjer på side 89

M

Macintosh

fejlfinding 106
printerdrivere 17
software til 17
udskrivningsfejl 107
vælge alternativ PPD 110

medieformater

Bakke 1 35
Bakke 2 36
Bakke 3 (500-arks
ekstraudstyr) 37

mediespecifikationer 135
miljø 128
MS Windows 3.1, 95
eller NT hjælp 13
MSDS 130

N

netværksproblemer

fejlfinding 103

n-op-udskrive 56

O

omdøbe printer 110
onlinehjælp 13
oplysninger, supplerende

bestille 31, 32

opsætning

kun driver 14

overføringsvalse 67
overheadtransparenter

specifikationer 145
udskrive på 46

P

papir 135

3x5 kort 47
formatspecifikationer 136
ilægge 38– 41
købe 34
postkort 47
retningslinjer 138
specialformat 47

papir i specialformat 47
papirbreddestyr

Bakke 1 38

papirformater

maksimum 35

minimum 35

papirhåndteringsfunktioner 3
papirstop

årsager 80
duplexområde 85
områder 80
papirindføringsområde 83
tonerpatronområde. 81
udskriftsområder 84

papirvalg

standard 35

PCL

kommandoer 153– 161
syntaks 155– 156
vælge fonte 157

PCL 5e-drivere

funktion 13

PCL 6-drivere

funktion 13

PCL-sprogfunktioner 4
PJL-kommandoer 154
postkort

udskrive 47

PPD'er

Macintosh 17
vælge alternativ 110

printer

drivere 13
drivere, Macintosh 17
ekstraudstyr 29
emballering 113
fordele tilbageværende
toner 65
grundlæggende
oplysninger 1– 28
hjælp til software 13
hukommelse 149
installere
hukommelse 149, 151
kommandoer 153– 161
kontrollere installeret
hukommelse 151
omdøbe 110
opgradere hukommelse 148
rengøre 67
service 113
software 6
syntaks for
kommandoer 155– 156
vælge drivere 13
vedligeholdelse 63

printerdrivere

adgang 54
hjælp til software 13
windows 13

printerfunktioner 3

background image

DN

Indeks 165

Printersidebeskrivelsesfiler,
se PPD'er
printersprog 13
produkter 29
Produktets
miljøsikkerhed 128– 130

papir

genbrugspapir 135
specifikationer 139

produktreturnering 113

PS-drivere

funktion 13

R

rengøre

motor 67
ydre 67

rengøringsmidler

anvende på printer 67

rengøringsproces 79

S

salgs- og servicekontorer 119
selvtestside, se
konfigurationsside 79
seneste drivere, anskaffe 6
serviceaftaler 115
skifte mellem printersprog 13
software

følger med printer 6
hjælp til drivere 13
HP JetSend, installere 15
HP LaserJet Hjælpeprogram
til Macintosh 17
Macintosh 17
Macintosh-printerdrivere 17
Web JetAdmin. 21
Windows 13

specialsider

demoside 79
fontliste 79
konfigurationsside 79
rengøringsproces 79

specifikationer

etiketter 144
konvolutter 141
medieformat 136
transparenter 145

sprog

skifte 13

sprogskift 4
Statusmeddelelser

behandler 95
Eftersyn 95
Fortsat fejl 96
Klar 94

Mangler papir 95
Opstart 94
Servicefejl 96
Tilbehørsfejl 97

statusmeddelelser 94
stoppe et udskriftsjob 53
supplerende oplysninger

bestille 31, 32

support. iii, 113

T

tegn, ukorrekt formede 90
teknisk support. iii
tonerpatron 64

bestille 29
garanti 118
genbrug 64

trådløs udskrivning

baggrundsoplysninger 26
problemløsning 92

transparenter

specifikationer 145
udskrive på 46

U

udbedre papirstop 80
udfald 88
udskriftsfejl

lodret på side 90

udskriftskvalitetsfunktioner 3
udskriftskvalitetsproblemer 86
udskrive

annullere udskriftsjob 53
brevpapir 51
duplexudskrive 48
etiketter 45
flere sider på et ark 56
formularer 51
konvolutter 43
kvalitetsretningslinjer 138
med lavt tonerniveau 65
postkort 47
stoppe udskriftsjob 53
transparenter 46

udskrive 2-sidet
(duplexudskrive) 48
udskrive 2-sidet. 48
udskrive dobbeltsidet. 48
udskrivningshastighed 3
udskrivningsproblemer

fejlfinding 74

udtværet toner på side 89

V

vælge

alternativ PPD 110

valg af driver 13
Varetagelse af produkt

garanti

standard 116– 117

hukommelse 149
hukommelsesudvidelse 151

vedligeholdelse

printer 63

vektorgrafik 153

W

Web JetAdmin. 21
webservere, understøttede 21
Windows

hjælp 13

background image

166 Indeks

DN

background image
background image

6-1/2” x 9" FRONT COVER

6-1/2" x 9" BACK COVER

copyright © 2001
Hewlett-Packard Company

www.hp.com/support/lj2200

dansk

hp

LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx

3/8” x 9" SPINE

C7058-90913

*C7058-90913*

*C7058-90913*

hp LaserJet 2200

brugerhåndbog