HP LaserJet 2200 Printer series - Tipy pro instalaci softwaru

background image

Tipy pro instalaci softwaru

Tipy pro instalaci softwaru

Tipy pro instalaci softwaru

Tipy pro instalaci softwaru

Pokud máte přístup na Internet, můžete stáhnout ovladače z WWW nebo
serverů FTP společnosti HP. Stránka WWW ovladače je:

http://www.hp.com/cposupport/cspt/lj2200_spt/ (klepněte na
Downloads and Drivers)

Pokud nemáte přístup na Internet nebo nemáte jednotku CD-ROM,
instalujte ovladač HP LaserJet 2100 s vypnutým systémem Windows, nebo
se obraťte na „Služby zákazníkům společnosti HP (servis a podpora)“.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Nainstalujete-li ovladač HP LaserJet 2100, budete moci tisknout, ale mnohé

funkce HP LaserJet 2200 nebudou dostupné.

Jak získat přístup k funkcím tiskárny?

Jak získat přístup k funkcím tiskárny?

Jak získat přístup k funkcím tiskárny?

Jak získat přístup k funkcím tiskárny?

Některé funkce tiskárny, jako je vlastní formát papíru a orientace papíru,
mohou být dostupné prostřednictvím nastavení aplikace. Máte-li možnost,
použijte nastavení aplikace, protože přepíší nastavení ovladače tiskárny.

Přístup k rozšířeným funkcím tiskárny prostřednictvím ovladače tiskárny.
Pokyny pro použití konkrétních funkcí ovladače tiskárny najdete v části
“Softwarové funkce”.

Které další aktualizace ovladačů a softwaru jsou

Které další aktualizace ovladačů a softwaru jsou

Které další aktualizace ovladačů a softwaru jsou

Které další aktualizace ovladačů a softwaru jsou

k dispozici?

k dispozici?

k dispozici?

k dispozici?

Nejnovější ovladače tiskárny a tiskový software pro tiskárny HP LaserJet
jsou k dispozici na WWW (http://www.software.hp.com). Další informace
při uvedení do prodeje najdete v souboru “Readme”.

background image

22

22

22

22 Kapitola 1 Základní údaje o tiskárně

CZ

Který další software je k dispozici?

Který další software je k dispozici?

Který další software je k dispozici?

Který další software je k dispozici?

Popis volitelného softwaru tiskového systému, který je k dispozici pro
instalaci, najdete v části „Software tiskárny“.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Informace o dalším poskytovaném softwaru a podporovaných jazycích

najdete v souboru “ReadMe” na CD HP LaserJet 2200. Nejnovější ovladače,

doplňující ovladače a další software lze získat z Internetu nebo jiných zdrojů.

Nemáte-li přístup na Internet, viz Služby zákazníkům společnosti HP (servis

a podpora), kde najdete nejnovější software.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Informace o řešení síťového softwaru HP viz Služby zákazníkům HP na

http://www.hp.com/support/net_printing.

Jak odebrat tiskový software?

Jak odebrat tiskový software?

Jak odebrat tiskový software?

Jak odebrat tiskový software?

Windows

Windows

Windows

Windows

V systému Windows (s výjimkou 3.1x) umožňuje Odinstalátor v programové
skupině HP LaserJet 2200/Nástroje zvolit a odebrat libovolnou
komponentu tiskového systému HP v systému Wondows.

Spuštění programu Odinstalátor:

1. Vyberte Start a potom Programy.

2. Vyberte HP LaserJet 2200 a potom vyberte Nástroje.

3. Vyberte Odinstalátor.

4. Klepněte na Další.

5. Vyberte komponenty tiskového systému HP, které chcete odebrat.

6. Klepněte na OK.

7. Sledujte výzvy.

Macintosh

Macintosh

Macintosh

Macintosh

Chcete-li odstranit tiskový software z počítače Macintosh, přetáhněte
složku HP LaserJet a soubory PPD do koše.

background image

CZ

Kapitola 1 Základní údaje o tiskárně 23

23

23

23

Tlačítka ovládacího panelu

Tlačítka ovládacího panelu

Tlačítka ovládacího panelu