HP LaserJet 2200 Printer series - Funkce tiskárny

background image

Funkce tiskárny

Funkce tiskárny

Funkce tiskárny

Funkce tiskárny

Rychlý tisk
Rychlost

!

Tiskne na papír formátu Letter rychlostí 19 stránek za minutu (str./min.)
nebo na formát papíru A4 rychlostí 18 str./min.(s formátorem vybaveným
procesorem Motorola RISC).

Vestavěný oboustranný
tisk

!

Tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk) je standardní funkcí této
tiskárny, kde je jednotka oboustranného tisku zabudována do dráhy
papíru. (Viz Tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk).)

Vynikající kvalita tisku

!

Text a grafika skutečných 1200 x 1200 bodů na palec (dpi).

!

Technologie REt upravuje velikost a umístění jednotlivých bodů na papíru
tak, aby vznikly plynulé úhly, křivky a okraje (pouze 300 a 600 dpi).

!

Nastavitelné úpravy pro optimalizaci kvality tisku.

!

Kazeta s tonerem HP UltraPrecise má jemnější složení toneru,
které umožňuje tisk ostřejšího textu a grafiky.

Pružná manipulace
s papírem

!

Nastavitelný zásobník 1 (výklopný) na hlavičkové papíry, obálky,
štítky, průsvitné fólie, vlastní formáty média, pohlednice a silný papír.
(Viz „Vložení média do zásobníku 1“.)

!

Nastavitelný zásobník 2 nebo volitelný zásobník na 250 stránek
(zásobník 3) pro standardní formáty papíru. (Viz „Vložení média do
zásobníku 2 nebo volitelného zásobníku 3 na 250 listů“.)

!

Volitelný zásobník na 500 stránek (zásobník 3) na papíry formátu Letter a
A4. (Viz „Vložení média do volitelného zásobníku 3 na 500 listů“.)

!

Dva výstupní zásobníky: Vyberte buď horní výstupní zásobník, nebo
zadní výstupní zásobník, podle toho, která poloha výstupu je pro
vás nejvýhodnější.

!

Možnost přímé dráhy papíru ze zásobníku 1 do zadního výstupního
zásobníku.

!

Vestavěný oboustranný tisk (Viz Tisk na obě strany papíru (oboustranný
tisk).)

Možnosti rozšíření

!

Volitelný zásobník 3 (250-listů nebo 500 listů), takže papír není třeba tak
často doplňovat.

!

Karty EIO. (Viz „Porty rozhraní“.)

!

Patice DIMM pro přidání paměti a písem.

background image

4

44

4 Kapitola 1 Základní údaje o tiskárně

CZ

Jazyk tiskárny PCL

a písma

!

Mezi přednosti jazyka tiskárny PCL6 patří funkce rychlého tisku,

zabudované technologie Intellifont a změna velikosti písma TrueType,

zabudovaná vektorová grafika HP-GL/2 a rozšířené možnosti práce

s obrazy. PCL 6 zahrnuje také 45 typů vektorového písma TrueType a

jeden rastrový typ písma řádkové tiskárny.

Jazyk a typy písma PS

!

Emulace jazyka PostSript úrovně 2 zahrnující 35 zabudovaných typů

písma jazyka PS.

Automatické přepínání

jazyka

!

Po instalaci jazyků tiskárny (jako je emulace PostScript úrovně 2) tiskárna

automaticky určí správný jazyk, který zvolí pro danou tiskovou úlohu.

Bezdrátový tisk

!

Tiskárna podporuje bezdrátový tisk ze zařízení vyhovujících technologii

IrDA, například přenosných počítačů, fotoaparátů, mobilních telefonů

nebo zařízení PDA (osobní digitální asistent).

!

Zařízení kompatibilní s JetSend IR mohou používat také zabudovaný

infračervený port.

!

IrReady 2000

Připojení rozhraní

!

Obousměrný paralelní port BCP typu B (vyhovující IEEE-1284)

!

Port USB

!

Pozice EIO

!

Bezdrátový rychlý infračervený port (vyhovující IrDA)

Práce v síti

!

Pro rychlé a snadné připojení tiskárna nabízí patici EIO pro tiskové

servery HP JetDirect EIO.

Vylepšení a rozšíření

paměti

!

Tiskárny HP LaserJet řady 2200 jsou dodávány s 8MB pamětí, kterou

lze pomocí paměťových patic (DIMM) rozšířit až na 72 MB. Většinu

dokumentů lze vytisknout s využitím standardní velikosti paměti tiskárny

pomocí technologie MEt. MEt automaticky zkomprimuje data, čímž uměle

zdvojnásobí paměť tiskárny a umožní složitější tisk s dostupnou pamětí.

Úspora energie

!

Tiskárna automaticky šetří elektrickou energii, protože když netiskne,

výrazně sníží příkon.

!

Jako partner E

NERGY

S

TAR

společnost Hewlett-Packard zajistila, že tento

výrobek splňuje pokyny E

NERGY

S

TAR

pro energetickou náročnost.

Úsporný tisk

!

Tisk více stránek na jeden list (N:1) a oboustranný tisk se zabudovanou

jednotkou pro oboustranný tisk šetří papír. (Viz Tisk na obě strany papíru

(oboustranný tisk) a Tisk více stránek na jeden list papíru (tisk N:1).)

!

EconoMode šetří toner.

!

Rady pro snížení použitého množství papíru nebo prodloužení životnosti

zásobníku s tonerem viz „Tiskové úlohy“.

background image

CZ

Kapitola 1 Základní údaje o tiskárně 5

55

5