HP LaserJet 2200 Printer series - Vlo˛ení média do zásobníku 1

background image

Vložení média do zásobníku 1

Do zásobníku 1 (víceúčelového) lze vložit až
100 listů papíru nebo až 10 obálek.

1

Zásobník 1 otevřete vytažením
předního krytu směrem dolů.

2

Vysuňte plastový díl sloužící
k prodloužení zásobníku. Pokud je
vkládané médium delší než 229 mm,
vyklopte také doplňkový díl pro
prodloužení zásobníku.

3

Posuňte vymezovače šířky papíru tak,
aby byly o trochu širší než médium.

4

Vložte médium do zásobníku (krátkou
hranou napřed, stranou k potištění
nahoru). Médium je třeba umístit
doprostřed mezi vymezovače šířky
papíru a pod zarážky na vymezovačích
šířky papíru.

5

Posuňte vymezovače šířky papíru
směrem dovnitř tak, aby se po obou
stranách lehce dotýkaly stohu média,
aniž by ho však ohýbaly. Zkontrolujte,
zda je médium pod zarážkami na
vymezovačích šířky papíru.

Poznámka

Nepřidávejte médium do zásobníku 1
v době, kdy tiskárna tiskne. Mohlo by dojít
ke zmačkání papíru. Dokud tiskárna tiskne,
nezavírejte přední dvířka.

Informace o předtištěných materiálech
najdete v části “Tisk na hlavičkový papír
nebo předtištěné formuláře”.

Informace o obálkách a štítcích najdete
v části “Tisk na obálky” nebo “Tisk na štítky”.

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

background image

36

36

36

36 Kapitola 2 Tiskové úlohy

CZ