HP LaserJet 2200 Printer series - Vlo˛ení média do volitelného zásobníku 3 na 500listù

background image

Vložení média do volitelného zásobníku 3 na

Vložení média do volitelného zásobníku 3 na

Vložení média do volitelného zásobníku 3 na

Vložení média do volitelného zásobníku 3 na

500 listů

500 listů

500 listů

500 listů

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Volitelný zásobník 3 na 500 listů podporuje
pouze formát papíru A4 a Letter.

1

11

1

Vyklopte zásobník z tiskárny a
odeberte všechny papíry.

2

22

2

Chcete-li zásobník nastavit na formát
papíru Letter, vytáhněte zadní zarážku.
Chcete-li zásobník nastavit na formát
papíru A4, zatlačte zadní zarážku
papíru dolů.

3

33

3

Pro formát papíru Letter posuňte boční
vymezovače šířky co nejdál směrem
ven. Pro formát papíru A4 posuňte
boční vymezovače šířky co nejvíce
směrem dovnitř.

4

44

4

Doplňte médium a zkontrolujte, zda
v zásobníku leží rovně. Médium musí
být pod zarážkami na bocích a zadní
straně zásobníku.

5

55

5

Zasuňte zásobník zpátky do tiskárny.

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

background image

CZ

Kapitola 2 Tiskové úlohy 39

39

39

39

Možnosti výstupu média