HP LaserJet 2200 Printer series - Tisk na vlastní formát média nebo ðtítky

background image

Tisk na vlastní formát média nebo štítky

Tisk na vlastní formát média nebo štítky

Na pohlednice, lístky (kartotéční) 76 x 127 mm a další vlastní média lze
tisknout ze zásobníku 1. Minimální formát média je 76 x 127 mm a
maximální formát média je 216 x 356 mm.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Při použití média kratšího než 178 mm může občas dojít ke zmačkání papíru.

To může být způsobeno tím, že kvalita papíru byla změněna vlivem prostředí.

Pro dosažení optimálního výkonu je třeba, aby papír byl správně skladován

a aby nedocházelo k nesprávnému zacházení (viz Prostředí pro tisk a

skladování papíru). Také můžete vyzkoušet médium od jiného výrobce.

Pokyny pro vlastní formát média a štítky:

!

Médium zasunujte do zásobníku 1 vždy krátkou hranou napřed.
Chcete-li tisknout na šířku, proveďte tuto volbu pomocí softwaru.
Vložení papíru delší hranou napřed může způsobit zmačkání papíru.

!

Použitím zadního výstupního zásobníku se snižuje míra zkroucení obálek.

!

Netiskněte na média o šířce menší než 76 mm nebo délce kratší než
127 mm.

!

V softwarové aplikaci nastavte okraje alespoň 6,4 mm od hran média.

Další informace viz Technické údaje médií.

background image

CZ

Kapitola 2 Tiskové úlohy 45

45

45

45

Tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk)

Tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk)

Tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk)