HP LaserJet 2200 Printer series - Tisk na obì strany papíru (oboustrannÆ tisk)

background image

Tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk)

Tiskárna může automaticky tisknout na obě strany papíru. Toto se nazývá
oboustranný tisk (duplexní) nebo tisk na obě strany.

Jednotka oboustranného tisku podporuje formáty papíru Letter, A4,
216 x 356 mm a Legal.

Chcete-li tisknout oboustranně na jiný papír, než jsou podporované formáty
nebo hmotnosti (například papír těžší než 105 g/m

2

nebo velmi tenký

papír), musíte jít k tiskárně a po vytisknutí první stránky papír znovu ručně
vložit. Papír je třeba ručně vkládat také tehdy, vyberete-li v ovladači tiskárny
položku Přímá dráha papíru. Řiďte se pokyny v ovladači.

Pokyny pro tisk na obě strany papíru

Pokyny pro tisk na obě strany papíru

Pokyny pro tisk na obě strany papíru

Pokyny pro tisk na obě strany papíru

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

Netiskněte oboustranně na štítky, průsvitné fólie a velínový papír. Mohlo by

dojít k poškození tiskárny a zmačkání papíru.

Chcete-li tisknout na obě strany papíru, proveďte výběr ze softwarové
aplikace nebo ovladače tiskárny (na kartě Úpravy vyberte Tisk na obě
strany). U jiných operačních systémů než Windows může být tato funkce
dostupná přes aplikaci HP Web JetAdmin (viz HP Web JetAdmin).

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Při použití vestavěné jednotky oboustranného tisku se papír do horního

výstupního zásobníku vysune pouze částečně. Neodebírejte papír, dokud

není oboustranný tisk dokončen.

background image

46

46

46

46 Kapitola 2 Tiskové úlohy

CZ

Orientace papíru pro tisk na obě strany papíru (duplex)

Orientace papíru pro tisk na obě strany papíru (duplex)

Orientace papíru pro tisk na obě strany papíru (duplex)

Orientace papíru pro tisk na obě strany papíru (duplex)

Jednotka oboustranného tisku tiskne nejdříve druhou stranu papíru.
Papír musí být orientován tak, jak ukazuje obrázek níže.

!

Do zásobníku 1 vkládejte první stranu směrem dolů, kratší hranou
směrem k tiskárně.

!

U všech ostatních zásobníků vkládejte první stranu směrem nahoru,
kratší hranou směrem k tiskárně.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Vestavěná jednotka oboustranného tisku nebude fungovat, je-li zadní

výstupní zásobník otevřený.

Zásobník 1

Zásobník 1

Zásobník 1

Zásobník 1

Všechny ostatní

Všechny ostatní

Všechny ostatní

Všechny ostatní

zásobníky

zásobníky

zásobníky

zásobníky

background image

CZ

Kapitola 2 Tiskové úlohy 47

47

47

47

Možnosti rozložení pro tisk na obě strany papíru

Možnosti rozložení pro tisk na obě strany papíru

Možnosti rozložení pro tisk na obě strany papíru

Možnosti rozložení pro tisk na obě strany papíru

Dále jsou zobrazeny čtyři možnosti orientace tisku. Tyto funkce jsou
dostupné, vyberete-li v ovladači tiskárny na kartě Úpravy položku Tisk
na obě strany.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

U jiných operačních systémů než Windows může být tato funkce dostupná

přes aplikaci HP Web JetAdmin (viz HP Web JetAdmin).

1. Otáčení stránek nahoru

(na šířku podél dlouhé hrany)

4. Otáčení stránek po stranách

(na výšku podél dlouhé hrany)

3. Otáčení stránek nahoru

(na výšku podél krátké hrany)

2. Otáčení stránek do strany

(na šířku podél krátké hrany)

1. Otáčení stránek nahoru
(na šířku podél dlouhé hrany)

Toto rozložení se často používá v účetnictví, zpracování dat a
tabulkových aplikacích. Každý druhý vytištěný obraz je orientován
vzhůru nohama. Protilehlé stránky se čtou plynule shora dolů.

2. Otáčení stránek po stranách
(na šířku podél krátké hrany)

Každý vytištěný obraz je orientován pravou stranou nahoru.
Protilehlé stránky se čtou shora dolů na levé stránce a potom
shora dolů na pravé stránce.

3. Otáčení stránek nahoru
(na výšku podél krátké hrany)

Toto rozložení se používá pro psací podložky se sponou.
Každý druhý vytištěný obraz je orientován vzhůru nohama.
Protilehlé stránky se čtou plynule shora dolů.

4. Otáčení stránek po stranách
(na výšku podél dlouhé hrany)

Toto je výchozí a nejběžnější rozložení, kdy je každý vytištěný
obraz orientován pravou stranou nahoru. Protilehlé stránky
se čtou shora dolů na levé stránce a potom shora dolů na
pravé stránce.

background image

48

48

48

48 Kapitola 2 Tiskové úlohy

CZ

Tisk na hlavičkový papír nebo předtištěné

Tisk na hlavičkový papír nebo předtištěné

Tisk na hlavičkový papír nebo předtištěné