HP LaserJet 2200 Printer series - Tisk na ðtítky

background image

Tisk na štítky

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Používejte pouze štítky doporučované pro laserové tiskárny. Podrobnosti viz

Technické údaje médií.

!

Štítky tiskněte ze zásobníku 1.

!

Štítky vkládejte stranou určenou k potištění nahoru.

!

Pro štítky používejte zadní výstupní zásobník.

!

Po vytisknutí odeberte archy štítků z výstupního zásobníku,
aby nedošlo k jejich slepení.

!

Nepoužívejte štítky, které se oddělují od podkladové fólie nebo jsou
jakkoli zmačkané nebo poškozené.

!

Nepoužívejte archy štítků s obnaženou podkladovou fólií ani částečně
použité archy štítků.

!

Arch štítků nesmí tiskárnou projít více než jednou. Lepicí podklad je
určen pouze pro jeden průchod tiskárnou.

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

Pokud se arch štítků v tiskárně zmačká, vytáhněte tonerovou kazetu.

Informace o odstranění zmačkaných štítků najdete v části „Odstranění

zmačkaného papíru“.

Orientace štítků

(stranou k potištění nahoru,

horní hranou napřed)

background image

CZ

Kapitola 2 Tiskové úlohy 43

43

43

43