HP LaserJet 2200 Printer series - Funkce programu Konfigurace zaøízení HPLaserJet a nástroje HP LaserJet Utility

background image

Funkce programu Konfigurace zařízení
HP LaserJet a nástroje HP LaserJet Utility

HP LaserJet a nástroje HP LaserJet Utility

HP LaserJet a nástroje HP LaserJet Utility

HP LaserJet a nástroje HP LaserJet Utility

Konfigurace zařízení HP LaserJet a nástroj HP LaserJet Utility poskytují
přístup k různým funkcím.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Nastavení v ovladači tiskárny a softwarové aplikaci potlačuje nastavení

provedená v konfiguračním nástroji. Nastavení softwarové aplikace potlačuje

nastavení ovladače tiskárny.

Spuštění programu Konfigurace zařízení HP LaserJet

Spuštění programu Konfigurace zařízení HP LaserJet

Spuštění programu Konfigurace zařízení HP LaserJet

Spuštění programu Konfigurace zařízení HP LaserJet

nebo nástroje HP LaserJet Utility.

nebo nástroje HP LaserJet Utility.

nebo nástroje HP LaserJet Utility.

nebo nástroje HP LaserJet Utility.

Windows

Windows

Windows

Windows

1. Vyberte Start a potom Programy.

2. Vyberte HP LaserJet 2200 a potom vyberte Nástroje.

3. Vyberte Konfigurace zařízení HP LaserJet.

Macintosh

Macintosh

Macintosh

Macintosh

1. Otevřete složku HP LaserJet.

2. Poklepejte na HP LaserJet Utility.

3. Vyberte položku Tiskárna.

4. Pro úpravu výchozích nastavení tiskárny vyberte Nastavení.

Zpráva o konfiguraci

Zpráva o konfiguraci

Zpráva o konfiguraci

Zpráva o konfiguraci

Vytiskne seznam aktuálních nastavení tiskárny, dostupné zdroje a
nainstalované doplňky.

Ukázková stránka

Ukázková stránka

Ukázková stránka

Ukázková stránka

Vytištěním této stránky si rychle ověříte, zda je tiskárna správně nastavena a
zda tiskne správně.

Seznam písem PCL

Seznam písem PCL

Seznam písem PCL

Seznam písem PCL

Vytiskne seznam všech dostupných písem PCL a PCL-LX, která jsou
v současné době nainstalována v tiskárně, včetně všech písem v paměti
DIMM nebo trvale zavedených písem.

background image

CZ

Kapitola 2 Tiskové úlohy 57

57

57

57

Jazyk

Jazyk

Jazyk

Jazyk

Klepněte na šipku dolů a vyberte jazyk (například angličtinu, francouzštinu,
němčinu), který chcete používat ve zprávách vytvářených zařízením, jako je
konfigurační zpráva a ukázková stránka.

Uzamčení zásobníku

Uzamčení zásobníku

Uzamčení zásobníku

Uzamčení zásobníku

Zámek zásobníku je funkce, která umožňuje „uzamknout“ zásobník tak,
že tiskárna bude brát z tohoto zásobníku výhradně na základě zvláštního
požadavku, nebo pokud bylo vyžádáno potlačení zásobníku a všechny
neuzamčené zásobníky jsou prázdné. Tato funkce se používá, chcete-li
vložit do zásobníku speciální papír, např. hlavičkový. Pokud například
používáte jako zdroj papíru první dostupný zásobník a uzamknete
zásobník 1, tiskárna bude podávat papír pouze ze zbývajících zásobníků,
tzn. buď ze zásobníku 2, nebo volitelného zásobníku 3, je-li nainstalován.
Z uzamčeného zásobníku lze přesto tisknout, musí se však zadat zdroj.
(Viz Výběr zdroje papíru.)

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Tato funkce nepovolí uzamčení všech zásobníků. Jeden zásobník musí zůstat

„neuzamčený“.

Windows

Windows

Windows

Windows

1. Spusťte program Konfigurace zařízení HP LaserJet nebo

HP Web JetAdmin.

2. Na kartě Nastavení zásobníku vyberte zásobník, který chcete

uzamknout.

Macintosh

Macintosh

Macintosh

Macintosh

Na počítači Macintosh je toto nastavení k dispozici v nástroji HP LaserJet
Utility. (Viz Spuštění programu Konfigurace zařízení HP LaserJet nebo
nástroje HP LaserJet Utility.).

background image

58

58

58

58 Kapitola 2 Tiskové úlohy

CZ

Tisk podle formátu papíru

Tisk podle formátu papíru

Tisk podle formátu papíru

Tisk podle formátu papíru

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Tisk podle druhu papíru viz Uzamčení zásobníku.

Tiskárnu lze nakonfigurovat tak, aby se papír vybíral podle formátu
(např. Letter nebo A4), nikoli podle zdroje (zásobník papíru).

Pokud často používáte několik různých formátů papíru, po správném
nastavení zásobníků pomocí programu Konfigurace zařízení HP LaserJet
už není nutné před tiskem kontrolovat, který formát byl vložen do
jednotlivých zásobníků.

Chcete-li tisknout podle formátu papíru, postupujte takto:

1. Zkontrolujte, zda jsou zásobníky správně nastaveny a naplněny. (Viz

oddíl o vložení papíru počínaje od Vložení média do zásobníku 1.)

2. Na kartě Nastavení zásobníku v programu Konfigurace zařízení

HP LaserJet vyberte formát papíru pro jednotlivé zásobníky.

3. V softwaru nebo ovladači tiskárny vyberte požadovaný formát

papíru. V aplikaci Windows klepněte na Soubor a vyberte Vzhled
stránky (software) nebo klepněte na Tisk a potom na Vlastnosti
(ovladač tiskárny).

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Nastavení formátu lze konfigurovat také v aplikaci HP Web JetAdmin.

(Viz HP Web JetAdmin.)

Nastavení v ovladači tiskárny a softwarové aplikaci potlačuje nastavení

provedená v konfiguračním nástroji. Nastavení softwarové aplikace potlačuje

nastavení ovladače tiskárny.

Uložit nastavení do souboru

Uložit nastavení do souboru

Uložit nastavení do souboru

Uložit nastavení do souboru

Tato funkce umožňuje snadné uložení aktuálního nastavení zařízení do
souboru a v případě potřeby jeho pozdější obnovení. Klepnutím na toto
tlačítko uložíte do souboru aktuálně zobrazená nastavení na všech kartách.

Načíst nastavení ze souboru

Načíst nastavení ze souboru

Načíst nastavení ze souboru

Načíst nastavení ze souboru

Sadu dříve uložených nastavení zařízení lze načíst ze souboru klepnutím na
toto tlačítko. Jakmile se tato nastavení načtení, klepnuím na tlačítko OK
nebo Použít k aktualizaci nastavení zařízení podle získaných hodnot.

background image

CZ

Kapitola 3 Tipy pro tiskárnu a údržba 59

59

59

59

3