HP LaserJet 2200 Printer series - Softwarové funkce

background image

Softwarové funkce

Softwarové funkce

Softwarové funkce

Softwarové funkce

Tento oddíl uvádí běžné tiskové funkce, které jsou řízeny softwarem tiskárny.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

U jiných operačních systémů než Windows mohou být některé funkce

dostupné přes aplikaci HP Web JetAdmin (viz HP Web JetAdmin).

Funkce v ovladači tiskárny

Funkce v ovladači tiskárny

Funkce v ovladači tiskárny