HP LaserJet 2200 Printer series - Prohláðení o bezpeènosti laserovÆch zaøízení

background image

Prohlášení o bezpečnosti laserových zařízení

Prohlášení o bezpečnosti laserových zařízení

Prohlášení o bezpečnosti laserových zařízení

Prohlášení o bezpečnosti laserových zařízení

Organizace Center for Devices and Radiological Health (CDRH) úřadu
U.S Food and Drug Administration implementovala směrnice pro laserové
produkty vyráběné od 1. srpna 1976. Shoda je povinná pro produkty
prodávané ve Spojených Státech. Tiskárna je certifikována jako laserový
produkt „třídy 1“ normy Radiation Performance Standard organizace
U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) podle zákona z
roku 1968 Radiation Control for Health and Safety Act.

Záření uvnitř tiskárny je zcela omezeno na prostor pod ochranným krytem
a externími kryty. Laserový paprsek proto nemůže v jakékoli fázi běžného
uživatelského provozu proniknout ven.

VAROVÁNÍ!

VAROVÁNÍ!

VAROVÁNÍ!

VAROVÁNÍ!

Použití ovládacích prvků, přizpůsobení nebo provádění postupů, které jsou

odlišné od postupů uvedených v této uživatelské příručce, může vést

k ohrožení způsobené vlivem nebezpečného záření.