HP LaserJet 2200 Printer series - Laser Statement for Finland

background image

Laser Statement for Finland

Laser Statement for Finland

Laser Statement for Finland

Laser Statement for Finland

LASERTURVALLISUUS

LASERTURVALLISUUS

LASERTURVALLISUUS

LASERTURVALLISUUS

LUOKAN 1 LASERLAITE

LUOKAN 1 LASERLAITE

LUOKAN 1 LASERLAITE

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

KLASS 1 LASER APPARAT

KLASS 1 LASER APPARAT

KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 2200 -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1
laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää
lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1993)
mukaisesti.

VAROITUS!

VAROITUS!

VAROITUS!

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa
altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle
lasersäteilylle.

VARNING!

VARNING!

VARNING!

VARNING!

Om apparaten används pĺ annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan
användaren utsättas för osynlig laserstrĺlning, som överskrider gränsen för
laserklass 1.

HUOLTO

HUOLTO

HUOLTO

HUOLTO

HP LaserJet 2200 -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa
olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen
koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota
väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän
käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia,
jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

VARO!

VARO!

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle
lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

VARNING!

VARNING!

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas dĺ apparaten är i funktion, utsättas
användaren för osynlig laserstrĺlning. Betrakta ej strĺlen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-795 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

background image

CZ

Dodatek B Technické údaje médií 131

131

131

131

B