HP LaserJet 2200 Printer series - Prostøedí pro tisk a skladování papíru

background image

Prostředí pro tisk a skladování papíru

V ideálním případě by prostředí pro tisk a skladování papíru mělo mít
pokojovou teplotu nebo teplotu velmi blízkou pokojové teplotě a nemělo by
být ani příliš suché ani příliš vlhké. Pamatujte, že papír je hygroskopický;
rychle absorbuje a ztrácí vlhkost.

Vysoká teplota v kombinaci s vlhkostí papír poškozuje. Vysoká teplota
způsobuje, že se vlhkost z papíru odpařuje, zatímco nízká teplota
způsobuje kondenzaci vlhkosti na povrchu papíru. Topná tělesa a
klimatizace místnosti vysušují. Při otevření balíku papír ztrácí vlhkost, což
způsobuje tvorbu pruhů a rozmazávání. Vlhké počasí nebo ochlazovací
zařízení využívající vodu mohou vlhkosti v místnosti nadměrně zvýšit. Po
otevření balíku papír absorbuje nadměrnou vlhkost, což způsobuje světlý
tisk a výpadky tisku. Pokud papír ztrácí a absorbuje vlhkost, může se také
zkroutit. Následkem může být zmačkaný papír.

Skladování papíru a manipulace s ním jsou tedy stejně důležité jako vlastní
proces výroby papíru. Podmínky prostředí pro skladování papíru přímo
ovlivňují proces podání papíru.

Kupujte takové množství papíru, které bezpečně spotřebujete během krátké
doby (asi do 3 měsíců). Papír skladovaný po dlouhou dobu může být vystaven
změnám teploty a vlhkosti, což může vést k jeho poškození. Plánování je
důležité, nechcete-li, aby došlo k znehodnocení velké zásoby papíru.

Stav papíru v neotevřeném balíku v uzavřených krabicích bude stabilní i po
několik měsíců. Otevřené balíky papíru jsou náchylnější na poškození
vlivem prostředí, zejména pokud nejsou zabaleny v izolační látce odolné
proti vlhkosti.

Pro zajištění optimálního provozu tiskárny udržujte prostředí pro skladování
papíru v náležitém stavu. Mezi požadované podmínky patří teplota v rozmezí
od 20° do 24° s relativní vlhkostí od 45 % do 55 %. K vyhodnocení
prostředí pro skladování papíru jsou užitečné následující pokyny:

!

Papír by měl být skladován při pokojové nebo velmi podobné teplotě.

!

Vzduch by neměl být příliš suchý ani příliš vlhký (kvůli hygroskopickým
vlastnostem papíru).

!

Pokud balík papíru otevřete, jeho ochranu nejlépe zajistíte, když jej
pečlivě zabalíte do obalu odolného proti vlhkosti. Je-li provozní
prostředí tiskárny vystaveno extrémním podmínkám, vybalujte jen
takové množství papíru, jaké spotřebujete během dne, abyste zabránili
nežádoucím změnám vlhkosti.

background image

CZ

Dodatek B Technické údaje médií 137

137

137

137