HP LaserJet 2200 Printer series - Okraje obálek

background image

Okraje obálek

Okraje obálek

Okraje obálek

Okraje obálek

Následují typické okraje pro adresu na obchodní obálce #10 nebo DL.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Pro dosažení nejlepší kvality tisku neumísťujte okraje blíže než 15 mm od

hran obálky.

Netiskněte na spoje obálky.