HP LaserJet 2200 Printer series - Omezená záruka na ˛ivotnost tonerové kazety

background image

Omezená záruka na životnost tonerové kazety

Omezená záruka na životnost tonerové kazety

Omezená záruka na životnost tonerové kazety

Omezená záruka na životnost tonerové kazety

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Níže uvedená záruka se vztahuje na tonerovou kazetu dodanou s touto

tiskárnou.

Tato záruka nahrazuje všechny předchozí záruky. (7/16/96)

Tato tonerová kazeta HP je dodána se zárukou na materiál i zpracování po
dobu životnosti kazety, a to až do spotřebování toneru HP.

Toner HP je spotřebován, jakmile tiskárna zobrazí hlášení o nízkém stavu
toneru. Společnost HP podle svého uvážení buď nahradí produkty, které se
prokáží jako závadné, nebo vrátí pořizovací cenu.

Záruka se nevztahuje na kazety, které byly opětovně naplněny, jsou
prázdné, nevhodně nebo nesprávně používané nebo na nich byl proveden
neoprávněný zásah.

Tato záruka poskytuje specifická zákonná práva. Můžete mít i další práva,
která se liší podle státu, provincie a země.

Do rozsahu povoleného příslušnými zákony společnost Hewlett-Packard
nebude v žádném případě zodpovědná za jakékoli náhodné, následné,
zvláštní, nepřímé, trestné nebo exemplární škody nebo ztráty zisku
z důvodu jakéhokoli porušení této záruky či jinak.

background image

117

117

117

117 Kapitola 5 Servis a podpora

CZ

Světová střediska pro prodej a servis