HP LaserJet 2200 Printer series - Zadávání znakù zmìny re˛imu

background image

Zadávání znaků změny režimu

Zadávání znaků změny režimu

Příkazy tiskárny začínají vždy znakem změny režimu (

?).

V následující tabulce je uvedeno, jak je možné zadat znak změny režimu
z různých softwarových aplikací systém DOS.

Softwarová aplikace

Softwarová aplikace

Softwarová aplikace

Softwarová aplikace
systému DOS

systému DOS

systému DOS

systému DOS

Vstup

Vstup

Vstup

Vstup

Co se zobrazí

Co se zobrazí

Co se zobrazí

Co se zobrazí

Lotus 1-2-3

Zadejte \

027

027

WordPerfect pro DOS

Zadejte <

27>

<27>

MS-DOS Edit

Podržte stisknuté klávesy Ctrl-P a
stiskněte Esc

¨

MS-DOS Edlin

Podržte stisknuté klávesy Ctrl-V a stiskněte [

^[

background image

CZ

Dodatek D Příkazy tiskárny

153

Výběr písma PCL

Výběr písma PCL