HP LaserJet 2200 Printer series - Vysvìtlení syntaxe pøíkazù tiskárny PCL

background image

Vysvětlení syntaxe příkazů tiskárny PCL

Vysvětlení syntaxe příkazů tiskárny PCL

Vysvětlení syntaxe příkazů tiskárny PCL

Vysvětlení syntaxe příkazů tiskárny PCL

Než přistoupíte k používání příkazů tiskárny, porovnejte následující znaky:

Mnohé příkazy tiskárny využívají malé písmeno l (

l) a číslo jedna (1) nebo

velké písmeno O (

O) a číslo nula (0). Tyto znaky se nemohou objevit na

obrazovce tak, jak je vidíte tady. Musíte použít odpovídající velký nebo malý
znak určený pro příkazy tiskárny PCL.

Na následujícím obrázku jsou znázorněny prvky typického příkazu tiskárny
(v tomto případě příkazu na orientaci stránky).

Malé l:

l

Velké O:

O

Číslo jedna:

1

Číslo 0:

0

Znak změny režimu

Znak změny režimu

Znak změny režimu

Znak změny režimu

(začíná posloupnost znaků

změny režimu)

Pole Hodnota

Pole Hodnota

Pole Hodnota

Pole Hodnota

(obsahuje

abecední i číslicové znaky)

Kategorie příkazů

Kategorie příkazů

Kategorie příkazů

Kategorie příkazů

Velké písmeno

Velké písmeno

Velké písmeno

Velké písmeno

(ukončuje posloupnost znaků

změny režimu)

background image

152

Dodatek D Příkazy tiskárny

CZ