HP LaserJet 2200 Printer series - VÆbìr písma PCL

background image

Výběr písma PCL

Výběr písma PCL

Příkazy tiskárny PCL pro výběr písma jsou uvedeny v seznamu písem PCL,
který je možné vytisknout z okna Konfigurace zařízení HP LaserJet
(Windows) nebo z okna obslužného programu HP LaserJet (Macintosh).
Zde uvádíme ukázkovou část. Všimněte si dvou polí proměnných pro sadu
symbolů a velikosti bodu:

Tyto proměnné je třeba vyplnit, jinak budou použity výchozí hodnoty
tiskárny. Chcete-li například sadu symbolů, která obsahuje znaky pro
kreslení čar, zvolte sadu symbolů 10U (PC-8) nebo 12U (PC-850).
V tabulce Často používané příkazy tiskárny PCL jsou uvedeny další často
používané kódy sady symbolů.

Poznámka

Písma jsou buď „s pevnou šířkou“ nebo „proporcionální“. Tiskárna obsahuje

písma jak s pevnou šířkou (Courier, Letter Gothic a Lineprinter), tak

proporcionální písma (CG Times, Arial, Times New Roman a jiná).

Písma s pevnou šířkou se používají obvykle v aplikacích, jako je např.

tabulkový procesor a databáze, kde je důležité, aby byly sloupce svisle

vyrovnané. Proporcionální písma se obvykle používají v textových editorech.

Často používané příkazy tiskárny PCL

Často používané příkazy tiskárny PCL

Často používané příkazy tiskárny PCL

Často používané příkazy tiskárny PCL

Funkce

Funkce

Funkce

Funkce

Příkaz

Příkaz

Příkaz

Příkaz

Volby (#)

Volby (#)

Volby (#)

Volby (#)

Příkazy pro ovládání úlohy

Reset

?

E

n/a

Počet kopií

?

&

l

#X

1 až 999

background image

154

Dodatek D Příkazy tiskárny

CZ

Příkazy pro ovládání stránky

Zdroj papíru

?

&

l

#H

0 = vytiskne nebo vysune aktuální stránku
1 = zásobník 2
2 = ruční zavedení, papír
3 = ruční zavedení, obálka
4 = zásobník 1
5 = zásobník 3
7 = automatická volba

Formát papíru

?

&

l

#A

1 = Executive
2 = Letter
3 = Legal
4 = A5
5 = A4
6 = B5-JIS
8 = 8,5 X 13
9 = B5 (ISO)
71 = Pohlednice (jedna velikost)
72 = Pohlednice (obousměrná)
80 = Monarch
81 = Commercial 10
90 = DL
91 = International C5
100 = B5
101 = Vlastní

Orientace

?

&

l

#O

0 = Na výšku
1 = Na šířku
2 = Na výšku obráceně
3 = Na šířku obráceně

Horní okraj

?

&

l

#E

# = počet řádků

Délka textu (dolní okraj)

?

&

l

#F

# = počet řádků od horního okraje

Levý okraj

?

&a #L

# = počet sloupců

Pravý okraj

?

&a #M

# = počet sloupců od levého okraje

Index vodorovného pohybu

?

&k#H

Přírůstky 1/120 palce (výtisk se vodorovně zhustí)

Index svislého pohybu

?

&

l

#C

Přírůstky 1/48 palce (výtisk se svisle stlačí)

Řádkování

?

&

l

#D

# = řádků na palec (1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 24, 48)

Často používané příkazy tiskárny PCL

Často používané příkazy tiskárny PCL

Často používané příkazy tiskárny PCL

Často používané příkazy tiskárny PCL (pokračování)

(pokračování)

(pokračování)

(pokračování)

Funkce

Funkce

Funkce

Funkce

Příkaz

Příkaz

Příkaz

Příkaz

Volby (#)

Volby (#)

Volby (#)

Volby (#)

background image

CZ

Dodatek D Příkazy tiskárny

155

Přeskakování perforace

?

&

l

#L

0 = deaktivovat
1 = aktivovat

Nastavení pozice kurzoru

Svislá pozice (řádky)

?

&a#R

# = číslo řádku

Svislá pozice (body)

?

*p#Y

# = počet bodů (300 bodů = 1 palec)

Svislá pozice (desetinné body)

?

&a#V

# = počet desetinných bodů (720 desetinných
bodů = 1 palec)

Vodorovná pozice (sloupce)

?

&a#C

# = číslo sloupce

Vodorovná pozice (body)

?

*p#X

# = počet bodů (300 bodů = 1 palec)

Vodorovná pozice
(desetinné body)

?

&a#H

# = počet desetinných bodů (720 desetinných
bodů = 1 palec)

Nápověda k programování

Zalomení na konci řádku

?

&s#C

0 = Aktivovat
1 = Deaktivovat

Zobrazování funkcí zapnuto

?

Y

n/a

Zobrazování funkcí vypnuto

?

Z

n/a

Často používané příkazy tiskárny PCL

Často používané příkazy tiskárny PCL

Často používané příkazy tiskárny PCL

Často používané příkazy tiskárny PCL (pokračování)

(pokračování)

(pokračování)

(pokračování)

Funkce

Funkce

Funkce

Funkce

Příkaz

Příkaz

Příkaz

Příkaz

Volby (#)

Volby (#)

Volby (#)

Volby (#)

background image

156

Dodatek D Příkazy tiskárny

CZ

Výběr jazyka

Vstup do režimu PCL

?

%#A

0 = Použít předchozí pozici kurzoru
1 = Použít aktuální pozici pera HP-GL/2

Vstup do režimu HP-GL/2

?

%#B

0 = Použít předchozí pozici pera HP-GL/2
1 = Použít aktuální pozici kurzoru PCL

Výběr písma

Sady symbolů

?

(#

8U = Sada symbolů HP Roman-8
10U = Rozvržení IBM (PC-8) (kódová stránka 437)
Výchozí sada symbolů
12U = Rozvržení IBM pro Evropu (PC-850)
(kódová stránka 850)
8M = Math-8
19U = Windows 3.1 Latin 1
9E = Windows 3.1 Latin 2 (obvykle používaná ve
východní Evropě)
9E = Windows 3.1 Latin 5 (obvykle používaná v Turecku)
579L = Písmo Wingdings

Primární řádkování

?

(s#P

0 = pevně stanovené
1 = proporcionální

Primární rozteč

?

(s#H

# = znaků/palec

Nastavit režim rozteče

a

?

&k#S

0 = 10
4 = 12 (elitní)
2 = 16,5 - 16,7 (komprimované)

Primární výška

?

(s#V

# = body

Primární styl

?

(s#S

0 = vzpřímené (celistvé)
1 = kurzíva
4 = zhuštěné
5 = zhuštěná kurzíva

Primární síla čáry

?

(s#B

0 = střední (kniha nebo text)
1 = polotučná
3 = tučná
4 = extra tučná

Typ písma

a

?

(s#T

Chcete-li si prohlédnout příkazy pro jednotlivá písma
tiskárny, vytiskněte si seznam písem PCL.

a. Optimální metoda je použití příkazu pro primární rozteč.

Často používané příkazy tiskárny PCL

Často používané příkazy tiskárny PCL

Často používané příkazy tiskárny PCL

Často používané příkazy tiskárny PCL (pokračování)

(pokračování)

(pokračování)

(pokračování)

Funkce

Funkce

Funkce

Funkce

Příkaz

Příkaz

Příkaz

Příkaz

Volby (#)

Volby (#)

Volby (#)

Volby (#)

background image

CZ

Rejstřík 157

157

157

157