HP LaserJet 2200 Printer series - Kombinování posloupnosti znakù zmìny re˛imu

background image

Kombinování posloupnosti znaků změny režimu

Kombinování posloupnosti znaků změny režimu

Kombinování posloupnosti znaků změny režimu

Kombinování posloupnosti znaků změny režimu

Posloupnosti znaků změny režimu je možné zkombinovat do jednoho řetězce
posloupnosti. Při kombinování kódů je třeba dodržovat tři důležitá pravidla:

1.

U každé posloupnosti znaků změny režimu musí být první dva znaky po
znaku

? stejné.

2. Při kombinování posloupností znaků změny režimu změňte velké

písmeno (ukončení) u každé jednotlivé posloupnosti na malé písmeno.

3. Poslední znak kombinované posloupnosti znaků změny režimu musí být

velké písmeno.

Následující řetězec posloupnosti znaků změny režimu sdělí tiskárně,
aby zvolila papír Legal, orientaci na šířku a 8 řádek na palec:
?&l3A?&l1O?&l8D
Následující posloupnost znaků změny režimu vyšle do stejné tiskárny
příkazy tiskárny jejich zkombinováním do kratší posloupnosti:
?&l3a1o8D

Zadávání znaků změny režimu

Zadávání znaků změny režimu