HP LaserJet 2200 Printer series - Obsah

background image

Obsah

Služby zákazníkům společnosti HP (servis a podpora) . . . . . . . . . . . . . . . iii

1 Základní údaje o tiskárně

1 Základní údaje o tiskárně

1 Základní údaje o tiskárně

1 Základní údaje o tiskárně

Seznámení s tiskárnou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Konfigurace tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Funkce tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Software tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Instalace v systému Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Software pro Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
HP JetSend (pouze WWW – Windows 9x/NT 4.0/Millennium) . . . .14
Instalace v systému Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Software pro počítače Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Síťová instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Software pro počítače zapojené do sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Tipy pro instalaci softwaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Tlačítka ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Použití tlačítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Tisk pomocí infračerveného portu FIR (bezdrátový tisk) . . . . . . . . . . . .24

Pokyny pro bezdrátový tisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Porty rozhraní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Příslušenství a pokyny pro objednávku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

2 Tiskové úlohy

2 Tiskové úlohy

2 Tiskové úlohy

2 Tiskové úlohy

Přehled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Nákup papíru a dalších médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Možnosti vstupu média . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Formáty média pro zásobník 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Formáty papíru pro zásobník 2 a volitelný
zásobník 3 na 250 listů papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Formáty papíru pro volitelný zásobník 3 na 500 listů papíru. . . . . . .34

Vložení média do zásobníku 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Vložení média do zásobníku 2 nebo volitelného
zásobníku 3 na 250 listů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Vložení média do volitelného zásobníku 3 na 500 listů . . . . . . . . . . . . .38
Možnosti výstupu média . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Tiskové úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Tisk na štítky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Tisk na průhledné fólie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Tisk na vlastní formát média nebo štítky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk) . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Tisk na hlavičkový papír nebo předtištěné formuláře . . . . . . . . . . . .48

background image

viii

viii

viii

viii

CZ

Zrušení tiskové úlohy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Softwarové funkce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

Funkce v ovladači tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Funkce programu Konfigurace zařízení HP LaserJet
a nástroje HP LaserJet Utility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

3

3

3

3 Tipy pro tiskárnu a údržba

Tipy pro tiskárnu a údržba

Tipy pro tiskárnu a údržba

Tipy pro tiskárnu a údržba

Přehled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Použití tonerové kazety UltraPrecise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Zásady společnosti HP pro jiné tonerové kazety než HP . . . . . . . . .60
Skladování tonerové kazety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Předpokládaná životnost tonerové kazety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Recyklace tonerových kazet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Úprava rozložení toneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Čištění tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

Čištění tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Postup vnitřního čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

4 Řešení problémů

4 Řešení problémů

4 Řešení problémů

4 Řešení problémů

Přehled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Kontrolní seznam řešení potíží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Řešení obecných potíží s tiskem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Tisk speciálních stran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

Ukázková stránka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Stránka autotestu a konfigurace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Čisticí proces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Seznam písem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

Odstranění zmačkaného papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Řešení problémů s kvalitou tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

Kontrolní seznam kvality tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Příklady vad tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

Problémy s bezdrátovým tiskem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Hlášení ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92

Základní hlášení ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Chybová hlášení ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Sekundární sekvence indikátorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

Problémy s tiskem v síti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Běžné problémy v systému Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Běžné problémy na počítači Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

Volba alternativního souboru popisu
postskriptové tiskárny (PPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

Řešení chyb PostScript (PS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

background image

CZ

ix

ix

ix

ix

5 Servis a podpora

5 Servis a podpora

5 Servis a podpora

5 Servis a podpora

Dostupnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Pokyny pro opětné zabalení tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Formulář servisních informací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Smlouvy o údržbě produktů HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

Smlouva o servisu u zákazníka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard . . . . . . . .114
Omezená záruka na životnost tonerové kazety . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
Světová střediska pro prodej a servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

Dodatek A Technické údaje

Dodatek A Technické údaje

Dodatek A Technické údaje

Dodatek A Technické údaje

Technické parametry tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Předpisy FCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Program správy ekologických produktů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124

Ochrana životního prostředí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
List MSDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

Směrnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127

Prohlášení o shodě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Prohlášení o bezpečnosti laserových zařízení . . . . . . . . . . . . . . . .128
Canadian DOC Regulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Bezpečnost zařízení LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
VCCI Statement (Japan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Korean EMI Statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Laser Statement for Finland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

Dodatek B Technické údaje médií

Dodatek B Technické údaje médií

Dodatek B Technické údaje médií

Dodatek B Technické údaje médií

Přehled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Podporované formáty papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
Pokyny pro používání papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134

Technické údaje papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135

Prostředí pro tisk a skladování papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Obálky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137

Obálky lepené na obou stranách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
Obálky se samolepicími proužky nebo klopami. . . . . . . . . . . . . . .138
Okraje obálek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Skladování obálek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139

Štítky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140

Provedení štítků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140

Fólie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141

background image

xxxx

CZ

Dodatek C Paměť tiskárny a rozšíření

Dodatek C Paměť tiskárny a rozšíření

Dodatek C Paměť tiskárny a rozšíření

Dodatek C Paměť tiskárny a rozšíření

Přehled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
Paměť tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Instalace paměti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
Kontrola instalované paměti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
Instalace karty EIO HP JetDirect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148

Dodatek D Příkazy tiskárny

Dodatek D Příkazy tiskárny

Dodatek D Příkazy tiskárny

Dodatek D Příkazy tiskárny

Přehled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
Vysvětlení syntaxe příkazů tiskárny PCL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
Kombinování posloupnosti znaků změny režimu . . . . . . . . . . . . . . . . .152
Zadávání znaků změny režimu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
Výběr písma PCL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153

Rejstřík

Rejstřík

Rejstřík

Rejstřík

background image

CZ

Kapitola 1 Základní údaje o tiskárně 1

11

1

1