HP LaserJet 2200 Printer series - Oblasti vÆstupu

background image

Oblasti výstupu

Oblasti výstupu

Oblasti výstupu

Oblasti výstupu

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

Zmačkání papíru v této oblasti může
způsobit rozsypání toneru na stránku.
Případný toner na rukou a oděvu odstraňte
studenou vodou. (Horká voda zapustí toner
do látky.)

1

11

1

Otevřete horní kryt a vyjměte
tonerovou kazetu. Otevřete zadní
výstupní zásobník.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

K uvolnění záběru zadního výstupu a
následné usnadnění odstranění papíru je
třeba otevřít horní kryt.

2

22

2

Pokud dlouhá hrana papíru není
viditelná nebo je-li nepatrně viditelná
v oblasti kazety, dlouhou hranu papíru
opatrně vytáhněte z tiskárny oběma
rukama ze zadního výstupního otvoru
tiskárny. Opatrně z tiskárny odstraňte
zbytky zmačkaného papíru.

3

33

3

Pokud je papír téměř celý viditelný
v horním výstupním zásobníku,
opatrně vytáhněte zbývající část
papíru z tiskárny.

4

44

4

Znovu vložte tonerovou kazetu.
Zavřete horní kryt a zadní výstupní
zásobník.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Pokud indikátor Pozor stále svítí, zmačkaný
papír nebyl z tiskárny zcela odstraněn.
Zkontrolujte, zda v oblastech podání papíru,
tonerové kazety a jednotky oboustranného
tisku není dosud zmačkaný papír.

3

3

3

3

1

1

1

1

2

2

2

2

4

4

4

4

background image

CZ

Kapitola 4 Řešení problémů 83

83

83

83

Oblast jednotky

Oblast jednotky

Oblast jednotky