HP LaserJet 2200 Printer series - Bì˛né problémy v systému Windows

background image

Běžné problémy v systému Windows

Běžné problémy v systému Windows

Běžné problémy v systému Windows

Běžné problémy v systému Windows

Běžné problémy se systémem Windows

Běžné problémy se systémem Windows

Běžné problémy se systémem Windows

Běžné problémy se systémem Windows

Příznak

Příznak

Příznak

Příznak

Možná příčina

Možná příčina

Možná příčina

Možná příčina

Řešení

Řešení

Řešení

Řešení

Chybové hlášení
„Chyba při zápisu na LPTx“ ve
Windows 9x.

Zkontrolujte, zda je v zásobníku papír.

Zkontrolujte, zda jsou kabely správně
zapojeny, tiskárna je zapnuta a svítí
indikátor Připraveno.

Klepněte na Start, Nastavení a Tiskárny.
Pravým tlačítkem myši klepněte na
ovladač HP LaserJet řady 2200 a
vyberte Vlastnosti. Klepněte na Detaily a
Nastavení zásuvky. Zrušte volbu políčka
„Před tiskem zkontrolovat stav portu“.
Klepněte na OK. Klepněte na Nastavení
zařazování. Vyberte „Tisknout přímo na
tiskárnu“. Klepněte na OK.
Znovu zkuste tisknout.

Chybové hlášení:
„Chyba obecné ochrany“
„Výjimka OE“
„Spool32“
„Neplatná operace.“

Ukončete všechny aplikace, restartujte
Windows a proveďte nový pokus.

Vyberte jiný ovladač tiskárny. Pokud je
vybraný ovladač HP LaserJet řady 2200
PCL 6, použijte ovladač tiskárny
PCL 5e nebo PS.

background image

CZ

Kapitola 4 Řešení problémů 103

103

103

103

Chybové hlášení:
„Chyba obecné ochrany“
„Výjimka OE“
„Spool32“
„Neplatná operace“
(Pokračování).

Odstraňte všechny dočasné soubory
v podadresáři Temp. Název adresáře
lze zjistit v souboru AUTOEXEC.BAT,
kde vyhledáte příkaz „

Set Temp =

.“

Za tímto příkazem následuje název
adresáře dočasných souborů.
Standardní název je

C:\temp

,

ale lze jej změnit.

Další informace o chybových hlášeních
systému Windows naleznete
v dokumentaci k systémům Microsoft
Windows 3.x, 9x, 2000, NT 4.0 nebo
Millennium dodané s počítačem.

Běžné problémy se systémem Windows (pokračování)

Běžné problémy se systémem Windows (pokračování)

Běžné problémy se systémem Windows (pokračování)

Běžné problémy se systémem Windows (pokračování)

Příznak

Příznak

Příznak

Příznak

Možná příčina

Možná příčina

Možná příčina

Možná příčina

Řešení

Řešení

Řešení

Řešení

background image

104

104

104

104 Kapitola 4 Řešení problémů

CZ