HP LaserJet 2200 Printer series - Крок 8: Запис і зберігання важливої інформації

background image

8 8: A u u6 #x u ux

1

Aš32 +)* 7 2 š )321š™ .6)8 .6. +)4 + \ 2
.3)/š 5 .8) -/ HP LaserJet 2200 )+)/ ; 32
š 8) .6. š/ .[ /32 ./)357.6. *. ) 2.

2

D,. * 8)4 5.8 ()8 /.* / 52 +*  5 /. ‘ 
.436.**) 2 3šœ š* HP ( *š š š/ 8)), ()8
. š4 . 4/ + ) .8 8./ 3š š š .8  ),
,. )) ) +)/ š \) š .[ HP LaserJet 2200.
O)7š 5 1[ š ;.8)1š[ ) * š7 5.8 4.1š .43)/ 
15.6. .š4 ).

3

?š35 ()8 4/ . š4 . + ) ).< /) /4) 2, 8
 .8 /œ8. š ()7 * ) 1š[ . ./)< )4.
*š/.1 *. . . /. .43)/ 15.6. .š4 ).

(š )œ8., ) .* ) +)* 7 .!

@ .8 /œ8. ()8 +4 6 1 .+ ).83[*)35 .š4 
 3 6./. .8 8š1š /32 ./)357.6. *. ) 2.

background image

UKWW

D,. () * 3 .43 8

23

S)™ 5)

{& - # # 

{& - # # u
 

L. ) 2 ) 8 .8 /32 *š7 2 .43 8,
+ 28 ( 8.< +š  2 š/ \) ) .* ).

1

A . ) 2, ,.  *š8 š *š )4 3š š/’œ/ ) š
)/š .. A . ) 2, ,. /. )4 3[ )
š/’œ/ ) . <./ .6. š 7.6. +.* š7 5.6. .[. A *š ,
\ ()7 ))3 35 )4 35 8š +š ) /) .8
IEEE-1284B.

2

O) š .6)8 š *8 š 5 .8’[ š .
S*š8 š 5 , . š8 *š8 š 5 .8’[ .

3

O) *š ) *š š .6)8 ) ()7.8 .8’[ š.
(=3)1 š 5 )*.[ ..[ 87š ) š .6)8š ) *š .™
.6)8 ) ) 3š +)/)\ š *4 š 5 Disable ((š/3[\ ).)

4

R š )3[ .6)8 +)4 + \ 2 ),
/. 8[\5 *)+š*. * 3 . .8 .š4 . *)\),
2 8š 52 ) .8) -/ HP LaserJet 2200.

5

A.* .š 5 .1 š )321š™.

6

D,. ( . 8)œ .*š/.83 2, ,. /*.4š\ +*’2+.
)1[œ, ) š 5 OK š ./.*< š )321š[ /)3š.