HP LaserJet 2200 Printer series - Стъпка 6: Свързване на захранващия кабел

background image

L u) 6: L*u+*) ) +)9) *),2 )4 3

11

Mu36)

D 6: D  & #

1

C)8 4 . ) +) *3[\*) . ) ) ) 
* , \ u +3[\ .

2

L*u< +)9) *),2 )4 3 u8 ) u8 +)+ 8
)+3. 3 3 8 <.* . ) .

A # 

:+.3+*) )8. +)9) *),2 )4 3, /. )* ./ ).

3

(3[\ ).

q6 6

D  & #

background image

12

BGWW